Max Ernst. Sny ornitologa

Tytuł wystawy: Max Ernst. Sny ornitologa

Realizacja: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Kurator wystawy: dr Monika Rydiger, dr Jürgen Pech (Max Ernst Museum Brühl des LVR)

Aranżacja wystawy: Paweł Żelichowski

Data: 30.05 – 28.08.2016

30 maja 2016 roku krakowskim zwiedzającym została zaprezentowana wystawa twórczości Maxa Ernsta -„Sny ornitologa”, tytułem nawiązująca do przekonań artysty dotyczących swojego ptasiego pochodzenia, ptasiej natury oraz rysów twarzy również podobnych do upierzonych, latających stworzeń. Odwiedzający Międzynarodowe Centrum Kultury mieli szansę obejrzeć twórczość tego słynnego surrealisty w kolażach, obrazach olejnych, grafikach, ilustracjach książkowych i rzeźbach. Jednak ekspozycja nie ograniczała się jedynie do prezentacji bogatej twórczości artysty, ale poprzez zdjęcia dokumentalne oraz fragmenty autorskich tekstów prezentowała jego niezwykłą osobowość.

Zbiory pochodzące z niemieckiego muzeum Maxa Ernsta, zwykle są eksponowane na białym tle, w uporządkowanym układzie,na krakowskiej wystawie zostały zaprezentowane w zupełnie odmienny sposób. Kolor tła nawiązywał do błękitu nieba, natomiast sposób zawieszenia eksponatów inspirowany był rytmem lotu ptaków. Wystawa została urozmaicona o drobne detale jak ptasie pióra, rozsypane pomiędzy dziełami, czy przyklejone do ścian.

https://www.youtube.com/watch?v=rBvHcc6jsqQ

http://mck.krakow.pl/wystawy/max-ernst-sny-ornitologa

Leave a Comment