ArchiApp

Opis aplikacji ArchiApp, na podstawie instalacji wykonanej podczas IV Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz w Krakowie.

ArchiApp to aplikacja mobilna obsługiwana za pomocą monitora interaktywnego. Aplikacja zachęca
zwiedzających wystawę do kreatywnej zabawy z obiektami architektonicznymi, spotykanymi przez nich na co dzień. Podstawowymi elementami aplikacji są modele znanych budowli Krakowa. Dzięki aplikacji
użytkownik może swobodnie spersonalizować wybrany obiekt. Możliwa jest modyfikacja wyglądu znanych obiektów, łączenie kilku ze sobą oraz umieszczenie ostatecznej kompozycji w wybranej sytuacji miejskiej. Podczas IV Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz w Krakowie rezultat zastosowania aplikacji został wyświetlony w postaci hologramu. Dzięki takiej prezentacji modyfikowane obiekty lewitowały w przestrzeni, natomiast wielkie bryły obracane w powietrzu miały sprawiać wrażenie bardzo lekkich. Kubatura długiego i wąskiego pomieszczenia w galerii Małopolskiego Ogrodu Sztuki, w której znalazła się instalacja pozwoliła na uzyskanie głębi oraz wieloplanowej aranżacji.
ArchiApp jest aplikacją dzięki której każdy może swobodnie zmodyfikować krakowskie obiekty
architektoniczne. Cała zabawa rozpoczyna się od wyboru miejsca początkowego na mapie. Na czas trwania Biennale w Krakowie aplikacja została zainstalowana na monitorze interaktywnym, ale również mogłaby funkcjonować na tablecie lub smartfonie. Widok panelu został pokazany na monitorze dotykowym, natomiast bryła nad którą pracował użytkownik pojawiła się jako hologram powiększony do wymiarów pomieszczenia, w którym znalazła się instalacja. Użytkownik za pomocą dotyku lub ruchu palca po ekranie jest w stanie kontrolować kolejne etapy w kształtowaniu brył.

Działanie aplikacji rozpoczyna się od wyboru obiektu architektonicznego, poprzez wskazanie go na
mapie. Za pomocą kliknięcia odpowiedniego miejsce oznaczonego cyfrą przechodzi się do dalszej
modyfikacji. Mamy do wyboru na przykład modele Kina Kijów, Hotelu Forum czy Cricoteki. Architektura
została uproszczona do postaci podstawowych brył geometrycznych.
Kolejny krok to panel dodawania obiektów. Pierwsza bryła jaka się wyświetla to obiekt wybrany na
mapie. W tym momencie w panelu dodawania elementów można zaimplementować kolejne obiekty
architektoniczne. Możliwe jest importowanie dowolnej ich ilości. Dzięki tej opcji można stworzyć siatkę złożoną z wielu brył.

W następnym etapie użytkownik przechodzi do panelu modyfikacji. Może swobodnie przesuwać
bryły oraz ustawiać je w dowolnej konfiguracji (np. przenikanie, scalanie itp.) Nie tylko całe obiekty mogą być modyfikowane, ale również ich elementy np. ściany. Po dotknięciu ich na ekranie palcem podświetlają się na niebiesko i za pomocą ruchu palca po ekranie mogą być przesuwane. Elementy te po aktywacji mogą być usuwane. Możliwa jest praca tylko nad jedną bryłą i nawet w takim przypadku może być to wystarczający pretekst do wykreowania nowej geometrii. Istnieje możliwość obracania bryły o 360 stopni. Po zakończeniu edycji, kiedy użytkownik uzna, że zakończył swoją pracę naciska ikonę pocztówki. Bryła zostaje przeniesiona do punktu początkowego. Ostatecznym efektem działań jest trójwymiarowa prezentacja przekształconej architektury.

W tym samym czasie odbyły się dwie imprezy związane z projektowaniem, Krakowskie Biennale
oraz Arena Design w Poznaniu. Podczas tych dwóch wydarzeń zaprezentowana zostanie aplikacja ArchiApp. Wykorzystując technologię video streeming efekt działań w Krakowie został prezentowany na żywo w Poznaniu. W ten sposób angażujemy zwiedzających, znajdujących się w różnych miastach, do kreatywnego dialogu, i wspólnego przekształcania architektury wybranych obiektów.
W podobnych działaniach z dziedziny sztuki nowych mediów, autorzy nie przewidują konkretnego
zakończenia interakcji widza z dziełem. W przypadku ArchiApp powstała sugestia postępowania poprzez kolejność wyświetlanych paneli, jednak użytkownik posiada dowolność w kreowaniu treści, którą stanowią modele 3d.

Przedsięwzięcie bazuje na sztuce nowych mediów, w mniejszym stopniu na kontemplacji a w
większym na aktywności i interakcji. Odwiedzający stają się czynnymi uczestnikami, „nowymi twórcami”. Nie ma tu miejsca na biernego widza, zwiedzający nie są jedynie odbiorcami, a poprzez swoje działania, wybory biorą czyny udział, tworząc nową jakość, z nieprzypadkowo wybranych krakowskich budynków, miejsc dobrze znanych, mocno osadzonych w krajobrazie Krakowa, kojarzących się z konkretną przestrzenią. Zabawa formą, dodawanie, multiplikowanie pozwala przejść ze strony kontemplacji do działania, podjąć próbę modyfikowania przestrzeni i kreowanie swojej własnej.
Instalacja ArchiApp jest owocem wspólnej pracy Pawła Żelichowskiego, Piotra Nogi, Katarzyny
Sosnowskiej oraz studentów ASP w Krakowie: Martyny Piątek, Magdaleny Drapella, Katarzyny Rajtar,
Anny Legutko.

Leave a Comment