Archetyptura czasu

Od jak dawna człowiek posługuje się pismem? Jak zmieniało się pismo na przestrzeni wieków? Pytania nie dotyczą tylko kroju pisma, ale także sposobu przedstawienia treści. Pismo jest zapisem myśli. Graficznym odwzorowaniem słów. Uniwersalnym kodem, którym posługują się ludzie na całym świecie. Jaki może być kolejny krok w ewolucji tego kodu?

Słowo pisane jest również obrazem, jest układem graficznym złożonym z symboli. Prof. Andrzej Głowacki podąża za koncepcją Kazimierza Malewicza, która przyświecała mu podczas tworzenia Czarnego kwadratu na białym tle. Głowacki poszukuje minimalistycznej formy zapisu treści. Do czego może doprowadzić synteza liter, pojmowanych jako graficzny obraz słów? Odpowiedzią na te pytania jest książka Archetyptura czasu, w której tekst stał się układem geometrycznym. Skład książki opiera się na prymitywnych formach, takich jak prostokąty i kwadraty.

Metoda zapisu treści pod postacią qr kodu wprowadza nas do cyberświata, gdzie możemy podróżować pomiędzy informacjami zapisanymi w chmurze. Staje się łącznikiem pomiędzy światem realnym a rzeczywistością wirtualną.

Prof. Głowacki zachęca czytelników do korzystania z książki jak z notatnika. Podczas czytania, każdy może pozostawić swój komentarz lub ilustrację. Znaki qr kodu mogą zostać ułożone w dowolnym zestawieniu kompozycyjnym. Odbiorca wprowadzony jest do interaktywnej gry, w której może spersonalizować książkę według własnych emocji i pomysłów. Zdjęcia lub skany stron można przesyłać do autora publikacji. Oznacza to, że dzieło będzie miało swoją kontynuację, a przyczyni się do niej nie tylko sam autor, ale i odbiorcy.

Możliwości wykorzystania qr kodu, można sprawdzić podczas wystawy Estetyka Kodu Qr w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. Wystawa została otwarta 28 października 2015
i potrwa do lutego 2016.
Książka Archetyptura czasu ukazała się dzięki wydawnictwu Kokazone, natomiast kuratorem wystawy
w Manggha jest Ika Wato Watowicz.
Więcej info na stronie:
Estetyka qr kodu_1Estetyka qr kodu_2Estetyka qr kodu_3Estetyka qr kodu_4Estetyka qr kodu_5

Leave a Comment